fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Odległość między przystaniami... matfizniszczyzycie: Odległość między dwoma przystaniami motorówka przebywa z nurtem rzeki w ciągu 10 minut, a pod prąd – w ciągu 30 minut. W jakim czasie odległość tę przepłynie wrzucone do wody koło ratunkowe?
30 wrz 13:31
iteRacja: vp − prędkość prądu a więc i koła ratunkowego vm − prędkość motorówki s − odległość między dwoma przystaniami
 s 
vm + vp =

 1/6 h 
 s 
vm − vp =

}
 1/2 h 
po wyliczeniu s z obu równań (vm + vp) = 3(vm − vp)
30 wrz 16:02