fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
wypadkowe lolo: Po tratwie, płynącej względem brzegu z prędkością V1, idzie flisak w stronę przeciwną do kierunku prądu rzeki, następnie zawraca i wędruje na poprzednie miejsce z tą samą prędkością V2 względem tratwy. Wypadkowe przemieszczenie flisaka względem układu odniesienia związanego z brzegiem wynosi?
24 wrz 16:38
: naucz się czegoś sam http://fizyka.pisz.pl/forum/4682.html
25 wrz 09:42