fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ruch lolo: rysunekdwa ciała poruszają się ruchem jednostajnym po linii prostej z prędkościami v1 i v2 (rys). Prędkość ciała 1 względem 2 jest równa wyrazeniu : a) v1−v2 b)v1+v2 c)0,5(v1−v2) d)0,5(v1+v2) v1 − zwrot w lewo v2 − zwrot w prawo
24 wrz 13:24
'Leszek: Odp.b)
24 wrz 15:14
lolo: dzięki
24 wrz 16:38