fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fale marek: Na cienką błonkę o grubości 0.25 um pada światło białe. Kąt padania wynsi 0o. Wspolczynnik załamania światła w błonce wynosi 1,2. Jaka dlugosc fali bedzie wzmocniona w swietle odbitym w zakresie widzialnym? a) 400 nm b) 700 nm c) 200 nm d) zadna z powyzszych odpowiedzi nie jest poprawna
19 wrz 14:56
19 wrz 20:05
a:
19 wrz 21:31