fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
maksimum zdolnosci emisyjnej marek: na podstawie prawa przesunięć Wiena oraz korzystając z widmowej zdolności emisyjnej ciała doskonale czarnego względem długości fali mozna pokazać, że maksimum zdolności emisyjnej ciała doskonale czarnego jest: a) proporcjonalne do T4 b) proporcjonalne do T−1 c) proporcjonalne do T3 d) zadne z powyzszych stwierdzen
19 wrz 14:53
19 wrz 20:06