fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
stała rozpadu marek: rysunekwykres przedstawia zależność logarytmu naturalnego aktywności próbki zawierającej pewien radionuklid od czasu. Stała rozpadu tego radionuklidu wynosi: a) 10 s(−1) b) 0,08 s(−1) c 0,8 s(−1) d) żadna z powyżych odpowiedzi nie jest prawdziwa
19 wrz 14:49
więcej samodzielności: https://www.matematyka.pl/61120.htm
19 wrz 20:08