fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
termodynamika Kamil97: Azot o masie m ogrzano od temperatury t1=20*C do temperatury t2=100*C pod stałym ciśnieniem. Oblicz ilość ciepła pobraną przez gaz oraz przyrost energii wewnętrznej gazu wiedząc, że ciepło właściwe azotu w stałej objętości to cv, masa molowa azotu to μ i stała gazowa to R.
19 wrz 11:39
'Leszek: Q = n cvΔT n = m/μ , cp − cv = R Czyli Q = (m/μ)*(R+cv )* (T2 − T1) , cieplo ΔU = n*cv *ΔT = (m/μ)cv ( T2 − T1) ,zmiana energii wewnetrznej T w stopniach [ K ]
19 wrz 14:27
'Leszek: Powinno byc Q= ncpΔT , dalej jest dobrze !
19 wrz 14:29