fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz średnią szybkość. Palpatine: Łódka płynie z przystani A w górę rzeki do B i z powrotem. Wiedząc, że szybkość własna łódki wynosi V=5m/s, a szybkość prądu rzeki u=2m/s. Oblicz średnią szybkość łódki na całej trasie. V1=V−u=3m/s V2=V+u=7m/s
18 wrz 17:58
'Leszek:
  S + S  
vsr =

  t1 + t2  
t1 = S/v1 t2 = S/v2
  2*v1*v2 
po podstawieniu otrzymasz wzor : vsr =

 v1 + v2 
18 wrz 20:08