fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz wartość siły, z jaką należy działać na obciążnik. kabaczek: Obciążnik o masie 6 kg spoczywa na podłodze. Należy go podnieść na wysokość 2 m z przyspieszeniem o wartości 3m/s2 . Przyjmujemy, że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 10m/s2. Oblicz wartość siły, z jaką należy działać na obciążnik.
16 wrz 18:54
D(L)upa: no i czego nie pojmujesz ?
17 wrz 10:15
11.11: rysunek
 m m 
F1 = ? m = 6 kg a = 3

g = 10

 s2 s2 
Fw = am F1 − Fg = am F1 = am + Fg F1 = 18N + 60N F1 = 78N
18 wrz 15:53