fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Tarcie Emm:
 m 
W pociągu poruszającym się ruchem jednostajnie opóźnionym z opóźnieniem a = 0,2

leży
 s2 
na podłodze paczka o masie m = 25 kg. a) Jaką pracę należy wykonać, aby przesunąć paczkę o l = 5 m po podłodze w kierunku ruchu pociągu? Współczynnik tarcia paczki o podłogę wynosi f = 0,5. b) Jaką pracę trzeba wykonaćw tych samych warunkach przy przesunięciu paczki w kierunku przeciwnym do ruchu pociągu? Zadanie rozwiązałem w nieinercjalnym układzie odniesienia. Na paczkę działa wtedy siła tarcia (T = fmg), siła bezwładności (Fb = am) i siła (F1) przyłożona do paczki, aby przesunąć ją o 5 m. Siły Fb i F1 mają zwrot taki sam, jak zwrot prędkości pociągu, natomiast siła tarcia T ma zwrot przeciwny do tych dwóch sił. Siły równoważą się i paczka porusza się ruchem jednostajnym. F1 + Fb = T F1 = fmg − ma F1 = m ( fg − a ) F1 = 120 N ⇒ W = F1 * l =120 N * 5 m + 600 J W drugim przypadku równanie ma następującą postać: F2 = Fb + T F2 = m ( a + fg ) F2 = 130 N ⇒ W = F2 * l = 130 N * 5 m = 650 J. Bardzo proszę o sprawdzenie rozwiązania + jak wyglądałby sposób rozwiązania w inercjalnym układzie odniesienia?
16 wrz 13:59
Emm: ktoś pomoże
18 wrz 21:59