fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
teoria wzglednosci janek: Nieruchomy obserwator S mierzy prędkość rakiety jako V i prędkość komety jako U. Obie prędkości są równoległe do osi X i mają taki sam zwrot jak oś X. Prędkość komety, którą wyznaczy obserwator S’ znajdujący wię w rakiecie wynosi: a) (U−V)/(1−UV/c2), b) (U−V)/(1−V2/c2), c) (U−V)/(1−V2/c2) 1/2, d) (U+V)/(1−UV/c2).
15 wrz 15:04
'Leszek: Odp. a) na podstawie wzoru na predkosc wzgledna w teorii wzglednosci Einteina
15 wrz 17:09