fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
siatka janek: Monochromatyczne światło pada prostopadle na cienką warstwę umieszczoną w powietrzu. Jeżeli długość fali w warstwie wynosi lambda, jaka jest najmniejsza grubość warstwy, dla której światło odbite będzie wzmocnione (2 punkty)? a) lambda, b) lambda/4, c) lambda/2, d) dużo więcej niż lambda.
15 wrz 13:37
c:
15 wrz 21:17