fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
siatka józek: Rozważmy siatkę dyfrakcyjną o stałej siatki równej 1,6 m. Liczba wszystkich rys siatki wynosi 20000. Jaka jest maksymalna zdolność rozdzielcza tej siatki dla światła o długości fali równej 0,4 m? a) 80000, b) 20000, c) 320000, d) 16000
15 wrz 13:36
'Leszek: Tresc zadania zawiera bledy , popraw ! ! !
15 wrz 17:04