fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
siatka józek: Dyspersja kątowa widma drugiego rzędu siatki dyfrakcyjnej o stałej siatki d dla światła o długości fali  wynosi: a) = , b) = √ , c) = √ , d) = √
15 wrz 13:34
:
 

d 
15 wrz 21:18