fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
siatka dyfrakcyjna antek: Siatka dyfrakcyjna ma 600 rys/mm. Jaki będzie najwyższy rząd widma dla światła o długości fali 400 nm (2 punkty): a) 6, b) 4, c) 2, d) 3
15 wrz 13:34
'Leszek: d = 1 mm/600 = (5/3)*10 −6 m , stala siatki dyfrakcyjnej λ= 400 nm = 4*10−7 m d sinα = nλ ⇒ sin α = nλ/d , ale sin α ≤ 1 ⇒ n ≤ d/λ ⇒ n ≤ 50/12 ⇒nmax = 4
15 wrz 17:02