fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
dyfrakcja marek: Monochromatyczna płaska fala świetlna o długości fali 500 nm pada na szczelinę o szerokości 0,5 mm, Ekran znajduje się w odległości 1 m od przysłony ze szczeliną. Odległość między pierwszymi minimami obrazu dyfrakcyjnego na ekranie wynosi: a) 1 mm, b) 25 mm, c) 2 mm, d) 5 mm.
15 wrz 11:01
'Leszek: d sin α = n λ , dla malych katow ugiecia sin α ≈ tg α ⇒ d x/L = λ ⇒ x = λ L/d = 1 mm x − odleglosc miedzy prazkiem zerowego rzedu i pierwszego rzedu , jest ona dla malych katow ugiecia taka sama jak odleglosc miedzy pierwszymi minimami . Odp. a)
15 wrz 12:17
: pod warunkiem, że kąty wyrażone są w radianach
15 wrz 21:19