fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Klocek, równia pochyła Ania: Od podstawy równi nachylonej pod kątem 45stopni , pchnięto wzdłuż równi ku górze klocek, nadając mu szybkość początkową v=4,7m/s. Współczynnik tarcia wynosi f=0,1. Oblicz: a)Na jaką wysokość wzniesie się klocek?
14 wrz 17:09
Ania: Zrobione
14 wrz 17:27