fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Praca w polu elektrostatycznym Bartu: W stanie wzbudzonym atomu wodoru jego elektron znajduje sie na orbicie r0 = 4,76 * 10−9 m. Oblicz pracę jaką wykona elektron przy przejściu na orbitę r=5,3 * 10−11 m odpowiadającą normalnemu stanowi atomu.
13 wrz 20:19