fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fizyka plz help :(: rysunekDo prostokątnej ramki przyłożono w punkcie D siłę F o wartości 30N. Przyjmij, że długośc boku AB tej ramki to 5cm, a kąt alfa = 30 stopni. Oblicz wartość momentu tej siły kolejno względem punktów A, B, C i D. Jaki jest kierunek i zwrot wektora momentu siły w przypadkach gry jest on różny od zera?
13 wrz 15:44