fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Grawimetria Medzel: 1. Zadanie z grawimetrii. Są 2 pustki, jedna wypełniona powietrzem w otoczeniu której są piaski o gęstości 1,68 g/cm3, a druga wypełniona wodą w otoczeniu skał magmowych o gęstości 2,68 g/cm3. Gdzie będzie widoczna większa anomalia? Jak zmieni się anomalia, jeśli wykonamy pomiar na drabinie, której długość to 2 metry?
13 wrz 01:16