fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kulomby 12312321: 3 ładunki każdy o wartości 108 kulomba są umieszczone w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku 0,2 metra jeden ładunek jest ujemny oblicz wartość siły działającej na każdy ładunek i zaznacz zwroty sił na ładunku 3 ładunki ujemne 108 kulomba umieszczone są na okręgu o r=1m w jednakowych odstępach oblicz wartość siły działającej na każdy ładunek
11 wrz 20:19