fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Przyśpieszenie pręta dab: Pręt o ciężarze G i długości L, leżący na gładkiej powierzchni, jest rozciągany siłami F1 i F2 (F1<F2). Określ przyśpieszenie pręta i siłę Fx, działającą w przekroju odległym o x od lewego końca pręta.
11 wrz 17:17