fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyprowadź wzór na moment bezwładności walca damian: rysunekWyprowadź wzór na moment bezwładności walca I <−−− Dw II <−− dw jak wyprowadzic wzor na moment bezwladnosci walca
10 wrz 16:20
Mowgli: moment bezwładności możemy liczyć względem jakiejś prostej podaj prostą o którą ci chodzi
10 wrz 16:59