fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Gaz ziemny Agata: Proszę o wytłumaczenie i rozwiązanie emotka Oblicz procentowy skład objętościowy gazu ziemnego w warunkach normalnych będącego mieszaniną CH4 C2H6 oraz C3H8 wiedząc że objętość propanu stanowi 1/5 objętości etanu. gęstość gazu ziemnegow warunkach normalnych wynosi 0,74 g/dm3
9 wrz 12:00
10 wrz 15:17