fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Cząstka o masie 2 m i prędkości −3v zderza się sprężyście z cząstką o masie m i Miszi: Cząstka o masie 2 m i prędkości −3v zderza się sprężyście z cząstką o masie m i prędkości + 2v. Wyznacz prędkości obu cząstek u1 i u2 po zderzeniu. Wiem, że to zadanie jest banalne ale mam problemy z rachunkami i proszę o pomoc. Tworzę układ równań z zasady zachowania pędu i zachowania energii. Następnie podstawiam dane i wyznaczam u2 = −4v −2u1 Niestety podstawiając to u2 do drugiego równania nie potrafię dojść do wyniku.
7 wrz 09:52
' Leszek: Uklad rownan odpowiednio grupujemy : m2v − 2m3v = mu1 + 2mu2 / : m ⇒ 2v − u1 = 2(u2 + 3v).....A m4v2/2 + 2m9v2/2 = mu12/2 + 2mu22/2 ⇒ 4v2 − u12 = 2(u22 − 9v2) ⇒ (2v − u1)(2v+u1) = 2(u2 − 3v)(u2 + 3v) ......B Podziel stronami B/A ⇒ 2v +u1 = u2 − 3v ⇒u1 = u2 − 5v , podstaw do B Powinienes otrzymac : u2 = v/3 , oraz u1 = − 2v/3
7 wrz 11:27
Miszi: dziekuje serdecznie
7 wrz 11:43