fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wnergia fotonu Kutacz: Energia fotonu padającego na powierzchnie jest 3 razy większa od energii kinetycznej wybitego elektronu z tego metalu, jaką część energii protonu stanowi wyjście elektronu z metalu?
5 wrz 11:23
'Leszek: Skorzystaj ze wzoru dla zjawiska fotoelektrycznego: Ef = W + Ek ⇒Ef = W + Ef/3 ⇒W = 2Ef/3
5 wrz 20:55