fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Orbity przejście elektronu Kutacz: Jaka energia jest absorbowana w trakcie przejścia elektronu z pierwszej na drugą orbitę?
5 wrz 11:20
'Leszek:
 1 1 
ΔE = Eo*(


) , Eo = − 13,6 eV
 4 1 
5 wrz 20:57