fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Czemu przyjmuje się, że ładunek próbny jest zawsze dodatni? loren: Czemu przyjmuje się, że ładunek próbny jest zawsze dodatni?
4 wrz 18:55
'Leszek: To tylko umowa historyczna , a czemu w Polsce jest ruch prawostronny ?
4 wrz 20:28