fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jednorodny krążek jest osadzony na stałej osi Zofia: Jednorodny krążek o masie 2,5 kg i promieniu 20 cm jest osadzony na stałej osi poziomej. Na obrzeże krążka nawinięta jest linia o znikomo małej masie, a na jej końcu jest zawieszony klocek o masie 1,2 kg. Oblicz przyspieszenie klocka i przyspieszenie kątowe krążka. Przyjmij, że lina nie ślizga się po obrzeżu krążka, a oś, na której osadzony jest krążek obraca się bez tarcia. Bardzo proszę o pomoc!
30 sie 19:16
Zofia: Nie potrafię połączyć przyspieszenia kątowego krążka i przyspieszenia klocka, wiem ze jest wzór a=ξr ale czy w tym przypadku nie będzie 0,5* a=ξr? Nie ma pojęcia :<
30 sie 19:28
'Leszek: Ruch obrotowy krazka:
 MF F r 
ε =

=

oraz ε = a/r ⇒ F = O,5 M a
 J  0,5Mr2 
Ruch postepowy ciezarka : mg − F = ma Rozwiaz ten uklad rownan ......
30 sie 20:57