fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Na boisku do siatkówki o długości l=18 m siatkę zawieszono na wysokości h=2,43 m Domi: Na boisku do siatkówki o długości l=18 m siatkę zawieszono na wysokości h=2,43 m. Piłka została zaserwowana na wysokości H=3,23 m, a uderzenie siatkarza nadało jej prędkość poziomą. Po uderzeniu piłka leciała po prostej równoległej do linii bocznej boiska. a) Szczególnie trudny w odbiorze jest serwis, który przechodzi tuż nad siatką. Jaką prędkość należałoby nadać piłce serwowanej na podanej wysokości, aby wykonać taki serwis? Wynik wyraź w km/h. b) W jakiej odległości od siatki upadnie tak zaserwowana piłka, jeżeli nie zostanie odebrana? Czy będzie to piłka autowa? Ktoś pomoże? Nie rozumiem jak zacząć.
30 sie 17:32
'Leszek: Rzut poziomy : L/2 = v * 2(H−h)/g S= v*p {2H/g} , calkowity zasieg rzutu, X = S − L/2 , odleglosc upadku pilki od siatki
30 sie 21:33
'Leszek: Powinno byc oczywiscie : S= v*2H/g
30 sie 21:34