fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rezystancja dynamiczna diody czarek : Rezystancja dynamiczna diody Jak mogę obliczyć rezystancję dynamiczną, mając wykres natężenia i napięcia diody? Czy wzór: r = dU / dI jest prawidłowy? Trzeba różniczkować?
27 sie 15:45
'Leszek: Jak masz wykres to skorzystaj z geometrycznej interpretacji pochodne funkcji czyli wyznacz styczna do wykresu w danym punkcie i kat nachylenia stycznej do osi natezenia pradu I(A) na charakterystyce pradowonapieciowej diody U(I) .
27 sie 15:55