fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rozszerzalność temperaturowa liniału i pręta sebastian54: Witam, mam problem z zadaniem. Na aluminiowym liniale wykonano dokładną podziałkę w temperaturze t1= 0° C. Za pomocą tego liniału zmierzono w temperaturze t2=20°C długość pręta żelaznego i otrzymano wynik l=150 cm. Obliczyć długość pręta w temp. t1, jesli współczynniki rozszerzalności liniowej są równe: αAl = 23 * 106 1/K αFe = 11,7 * 10 6 1/K l0− długość pręta w temp. 0°C w odpowiedziach podane jest, że zachodzi równość: l0(1+αFe t2)=l(1+ αAl t2) mógłby ktoś wytłumaczyć skąd się ona bierze?
11 sie 11:17
: tak
11 sie 23:23