fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pręt i jego siły MT: Pręt o ciężarze G i długości l, leżący na gładkiej powierzchni, rozciągany jest siłami F1 i F2 (przy czym F1<F2) Określić przyspieszenie pręta i siłę F, działającą w przekroju odległym o x od lewego pręta.
5 lip 18:38
'Leszek: A gdzie rysunek ?
5 lip 21:37