fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Siła Coriolisa Mowgli: rysunekZałóżmy że mamy obracający się okrąg i mamy człowieka znajdującego się na tym okręgu, poruszającego się od środka okręgu do jego brzegu po linii prostej (z jego perspektywy). Dlaczego zarówno dla prędkości normalnej (człowieka) i zarówno dla prędkości stycznej, przyspieszenia są równoległe do prędkości stycznej?
 dvn dvs 
tzn.

oraz

 dt dt 
1 lip 14:29
Mowgli: Jeszcze, skoro już tu jestem. Zadanie: Kruszenie kopalin silnym strumieniem wody jest jedną z metod stosowanych w górnictwie. Oblicz siłę, z jaką działa strumień wody o gęstości ρ = 103 kg/m3 i przekroju poprzecznym S = 0,01 m2 poruszający się z prędkością v = 50 m/s. Zauważ, że przy zderzeniu ze ścianą woda traci całkowicie swój pęd. V − objętość, m − masa, F − siła Strumień jest walcem o wysokości t*v i podstawie o polu S, więc V=t*v*S Wiemy że m=V*ρ skąd m=S*t*v*ρ I mamy p=mv skąd p=S*t*v2*ρ I teraz licząc pochodną po czasie, F=S*v2*ρ skąd po podstawieniu F=2,5*104 N Czy to jest poprawne?
2 lip 00:22