fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Maksymalna wysokość rzuconego ciała flora: Ciało rzucone z V0 skierowane pionowo w dół z wysokości h1, jaką maksymalną wysokość osiągnie ciało po odbiciu jeżeli przy odbiciu jest tracone 1/4 energii?
21 cze 21:12
'Leszek: korzystamy z zasady zachowania energii: mgH = (3/4)*( mv2o/2 + mgh1 )⇒ H = .......
21 cze 21:33