fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Równia - wyznaczenie wzoru nata: U podnóża równi o kącie nachylenia α ciału o masie m nadano prędkość V0 . Współczynnik tarcia ciała na równi wynosi f. Wycznacz czas po jakim prędkość ciała na równi zmaleje do zera. Same wzory wyznaczyć trzeba. Z treści mam rozumieć ze to ruch w dół
21 cze 18:28
'Leszek: Ruch odbywa sie w gore rowni i jest jednostajnie opozniony : a = g( sin α + f cos α ) opoznienie ruchu v = vo − at ⇔ 0 = vo − at ⇒ t = vo/a ⇒ t = vo/( g sin α + f g cos α )
21 cze 18:45