fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
momenty bezwladnosci żadenfizyk: Ile wyniesie moment bezwladności kuli I=2/5 mr2 względem osi stykającej się z podłożem>/?
19 cze 18:40
'Leszek: Korzystamy z tw.Steinera : J = (2/5) mr2 + mr2 = (7/5) mr2
19 cze 18:49