fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
r Ziemi pamfapamfa: Przyjmując, że orbita Ziemi w ruchu wokół Słońca ma kształt koła oblicz promień orbity Ziemi w kilometrach, jeżeli wiadomo, że stała grawitacji wynosi 6,67 x 1011 m3 / kg s3 Masa Słońca M=1,99 x 1030 kg Rok trwa 365 dni
18 cze 18:16
'Leszek: Skorzystaj z III prawa Kepplera : GM/4π2 = r3/T2
18 cze 19:06
: wystarczy Fr = Fg
19 cze 11:43