fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz zmiane temperatury majkel: Do zbiornika z jednoatomowym gazem doskonałym dostarczono w warunkach stałego ciśnienia ciepło Q w wyniku czego nastapiła zmiana temperatury o ΔT. Ile ciepła trzeba dostarczyć do tego zbiornika w warunkach stałej objętości aby ΔT było takie samo?
 3 
a)

Q
 5 
 5 
b)

Q
 3 
 7 
c)

Q
 5 
 5 
d)

Q
 7 
17 cze 18:30
'Leszek: dla przemiany izobarycznej Q = n cp ΔT , dla przemiany izochorycznej Q2 = n cv ΔT cp = 5/2 R , cv = 3/2 R Q2/Q= 3/5 ⇒ Q2 = 3/5 Q
17 cze 18:45