fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Znajdź moment pędu sajmon: Ciało obraca się wokół nieruchomej osi. Jeżeli wypadkowy moment sił działających na ciało obliczony względem tej osi jest stały i dodatni w czasie ruchu, to moment pędu tego ciała względem tej osi a) jednostajnie maleje b)pozostaje niezmienny c)jednostajnie wzrasta d)jednostajnie maleje lub wzrasta
17 cze 18:02
'Leszek: Moment pedu L = J ω, ω/t = MF /J ⇒ω = MF t / J , MF − moment sily , J − moment bezwladnosci ciala Czyli L = MF t
17 cze 18:50