fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dynamika zadania Dragon502: 1). Do ciała o ciężarze P=5 kg uwiązano linkę, której drugi koniec trzymano w ręce. Jakie przyspieszenie a musi uzyskać ręka podnosząc pionowo ciało w górę, aby linka uległa zerwaniu? Siła rozrywająca linkę wynosi T=8.2 kg. P=mg m=P/g T=ma T=P/ga a=Tg/P a=8,2*9,81/5 a=16 [m/s2] 2). W kabinie maszyny dźwigowej ważymy dane ciało na wadze sprężynowej. Ciężar ciała wynosi P=10 kg, waga zaś wskazała R=11 kg. Znaleźć przyspieszenie a kabiny. P=mg m=P/g R=ma R=P/ga a=Rg/P a=11 * 9,81/10 a=10,79 [m/s2] 3). Obliczyć najmniejszą pracę, jaką należy wykonać, aby podnieść o L=3 m ciężar Q= 10 kg, ciągnąc go po równi pochyłej tworzącej z poziomem kąt α=300. Współczynnik tarcia wynosi μ=0,2. Suma rzutów na oś x: −T+P−Qsinα=0 P− siła ciągnąca klocek do góry Suma rzutów na oś y: N−Qcosα=0 T=μN N=Qcosα T=μQcosα P=Qsinα+μQcosα=Q(μcosα+sinα) W=P*L W=Q(μcosα+sinα) *L W= 10(0,2*3/2 + 1/2) *3 W=20,19 J 4). Wózek zjeżdża w polu grawitacyjnym po równi pochyłej z wysokości H, licząc od jej podstawy i wjeżdża na część kołową toru o promieniu R. Obliczyć prędkość wózka w górnym punkcie toru kołowego. Tarcie pominąć. Nie mam pomysłu 5). Obliczyć okres drgań własnych ciężaru Q zamocowanego między dwoma zamocowanymi sprężynami o sztywnościach k1 i k2. Obliczyć sztywność zastępczą sprężyny równoważnej danemu układowi. Q=k1x1 Q=k2x2 Q=k(x1+x2) Q=k(Q/k1+Q/k2) 1/k=1/k1+1/k2 k=k1k2/(k1+k2) Prosiłbym o sprawdzenie. Pozdrawiam
16 cze 21:32
'Leszek: zadanie 1) przede wszystkim masz bałagan z jednostkami , cieżar jest w [ N ] ( niuton) lub w [ kG ] ( kilogramsiła) 1 kG = 9,81 N przyspieszenie a = ( T − P)/m = ( 80,442 N − 49,09 N)/ 5 kg = 6,27 m/s2 zadanie 2) P = 10 kG = 98,1 N R = 11 kG = 107,91 N R = P + ma ⇒ a= (R−P)/m = (107,91 N − 98,1 N)/10 kg = 0,98 m/s2 , ruch kabiny w górę z przyspieszeniem lub w dół z opóznieniem zadanie 3) Dobrze zrobiłeś zadania 4) z zasady zachowania energii : mgH = mv2/2 + mg2R zadanie 5) napisz dokładnie jak zaczepiony jest ciężarek , czy sprężyny wiszą jedna pod drugą, czy obok siebie ?
17 cze 13:25
Dragon502: rysunek4). mgh=mv2/2 + mg2R /*2 2mgh = mv2 + mg4R / :m 2gh=v2+g4R 2gh−v2 = g4R −v2 = −2gh−g4R v2 = 2g(h−2R) v = 2g(h−2R) 5. Zapomniałem jeszcze okresu drgań policzyć: k=k1k2/(k1+k2) Q=mg m=Q/g ω2=k/m ω=k/m ω=kg/Q ω=k1k2gQ/(k1+k2) T=2π/ω T=2π/k1k2gQ/(k1+k2) T=2π(k1+k2)/k1k2gQ
17 cze 18:58
'Leszek: zadanie 5) @Dragon502 , Twoje rozwiązanie zadania 5) jest złe ! ruch harmoniczny nie wywołuje siła ciężaru Q ! siła sprężystości F1 = k1 x , F2 = k2 x siła wypadowa F = F1 + F2 = ( k1 + k2 ) x ma = −F ⇔ ma = − (k1 + k2 ) x czyli a = − ( k1 + k2 )*x/m porównanie z równaniem oscylatora harmonicznego : a = − ω2*x ⇒ ω2 = ( k1 + k2 )/m⇒ T = 2π Q/g( k1 + k2 )
18 cze 13:13