fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prawo Gaussa Karolina: Objętościowa gęstość ładunku wewnątrz nieskończenie długiego, jednorodnego walca o promieniu R jest równa ρ. W jakich odległościach od osi walca natężenie pola elektrycznego będzie równe połowie wartości na jego powierzchni? Przenikalność elek. walca i otoczenia przyjąć 1. Wiem, że należy skorzystać z prawa Gaussa i chyba rozważyć 2 przypadki dla R>r i R<r, jednak na sprawdzianie otrzymałam tylko połowę punktów wiec coś musiałam zepsućemotka Z góry dziękuje za rozwiązanie emotka
13 cze 13:31
: to pokaż jak rozwiązałaś to na sprawdzianie
13 cze 14:28