fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
trzy ładunki w trójkącie ja: W próżni, w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku a = 2 cm umieszczono trzy takie same, punktowe ładunki dodatnie Q = +20 uC. W środku trójkąta umieszczono ujemny ładunek punktowy q. a) Oblicz ile razy bezwzględna wartość ładunku Q musi być większa od bezwzględnej wartości ładunku q, aby układ tych czterech ładunków znajdował się w równowadze (będzie to równowaga nietrwała) b) Ładunki dodatnie Q umieszczone w wierzchołkach trójkąta unieruchomiono. Oblicz jaką pracę musi wykonać siła zewnętrzna aby odsunąć ujemny ładunek q na nieskończenie dużą odległość?
12 cze 20:46
: i jak sie zabierzesz za to zadanie ?
12 cze 21:10