fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Cztery oporniki xyz: rysunekCztery oporniki o oporach R1, R2, R3 i R4 połączono z ogniwem o napięciu U jak na rys. Znaleźć różnicę potencjałów UAB między punktami A i B. Jaki warunek muszą spełniać opory R1, R2, R3 i R4 aby UAB=0 (te kwadraty/prostokąty są wszystkie takie same)
10 cze 15:30
'Leszek: Wyznacz opor calkowity ukladu Rc , nastepnie wyznacz natezenie pradu w obwodzie Ic = U/Rc , nastepnie wyznacz natezenia pradu w poszczegolnych opornikach I12 oraz I34 , nastepnie wyznacz napiecia na poszczegolnych opornikach , potencjaly w punktach A i B , UAB = | VA − VB | Mozna to zadanie rozwiazac zapisujac I i II prawo Kirchhoffa dla wezla i oczek sieci ....
 R1 R2 
Aby UAB = 0 ,musi zachodzic warunek :

=

 R3 R4 
10 cze 16:29