fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wskazanie woltomierza- prąd stały kleks: rysunekDane: R1=10Ω,R2=10Ω,R3=10Ω,R4=50Ω,P4=0,2kW Szukane Uv=?
7 cze 23:15
: prawo Ohma + prawa Kirchhoffa⇒Uv = 260 V
8 cze 09:41