fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
optyka MMM: Wiązka fal elektromagnetycznych o częstotliwosc 7.2 Hz pada na siatke dyfrakcyjna o stalej d = 7.5 um. Ile prązków można zaobserwować po drugiej stronie siatki?
7 cze 20:45
'Leszek: Wzor Younga : d sin α = k λ ⇒ sin α = kλ/d i sin α ≤ 1 ⇒ kλ/d ≤ 1 ⇒ k ≤ d/λ Czyli k ≤ df/c i k liczba naturalna , oblicz ..... f = 7,2 Hz ? dziwna czestotliwosc , sprawdz ! d = 7,5 μm = 7,5*10−6 m c = 3*108 m/s
7 cze 20:55
: 1801
7 cze 21:53