fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Optyka MMM: Cukierek znajduje sie na podlodze pod powierzchnia dwusiarczku. Warstwa dwusiarczku węgla ma 1 m. Jaki bład dotyczącyy jego położenia popełnia dziecko które obserwuje je pod katem 60 stopni od wektora normalnego? Wspólczynnik zalamania dwusiarczku wynosi 1.63
7 cze 20:43
: 63,8 cm
7 cze 22:03
MMM: jak to policzyles?
7 cze 22:19
: stosując tw, Snella i 2x tangens
7 cze 22:33