fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Hej xyz: Wyznacz maksymalna zmiane dlugosci fal promieniowania rentgenowskiego o energii 100kV w rozproszeniu Comptona.
5 cze 22:19
: 2,43 pm
5 cze 22:23
'Leszek: Przesuniecie Comptona Δλ nie zalezy od dlugosci fali λ , czyli nie zalezy od energii rozpraszanych fotonow .
 h 
Δλ =

*( 1 − cos φ )
 mo c  
mo − masa spoczynkowa elektronu φ − kat rozproszenia
 2h 
dla φ = 180° , Δλ =

= ........
 mo c 
6 cze 12:52