fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
natężenie pola magnetycznego Domi: W nieskończenie długim, prostoliniowym przewodzie o przekroju kołowym płynie prąd o natężeniu I. W jakich odległościach od osi przewodu natężenie pola magnetycznego będzie dwukrotnie mniejsze jak na jego powierzchni? Promień przewodu jest równy R, gęstość prądu w przekroju przewodu jest stała.
4 cze 21:30
'Leszek: Zastosuj dwa razy prawo Ampera ∮ Hdl = J dla powierzchni przewodnika : ∮ H dl = J⇒ H2πR = J ⇒ H1 = J/(2πR) dla odleglosci r od przewodnika ∮ H dl = J ⇒ H2πr = J ⇒ H2 = J/(2πr) Poniewaz H2 = (1/2) H1 to r = 2R
4 cze 22:00