fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Energia fotonu Karamba: Energia fotonu padajacego na katode jest 3 razy większa od pracy wyjscia elektronu z tego metalu. Jaka czesc energii fotonu stanowi energia kinetyczna fotoleketronu? A. W=2E B. W=E C. W=E/2 D. W=E/3
4 cze 12:44
korki_fizyka@o2.pl:
 2E 
odpowiedź na tak postawione pytanie jest jedna Ek =

 3 
4 cze 19:50
korki_fizyka@o2.pl: podane przez ciebie warianty dotyczą odp. na inne pytanie
4 cze 19:51